vsalogo

THÔNG BÁO: Tuyền chọn Chuyên gia tư vấn xây dựng báo cáo Tổng quan các mô hình nuôi biển xa bờ và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Ngày đăng: 17/06/2019
(VSA) Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (SSTC) - Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA): Tuyển chọn Chuyên gia tư vấn xây dựng báo cáo Tổng quan các mô hình nuôi biển xa bờ và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH), Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (SSTC) - Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) tuyển chọn tư vấn về tổng quan các mô hình nuôi biển xa bờ và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.

Dự án nhẵm hỗ trợ  nền công nghiệp nuôi biển VN thông qua việc xác định các mô hình nuôi biển tiềm năng phù hợp với các đối tác tư nhân bên cạnh việc cung cấp cái nhìn sâu sắc về phát triển khả năng tiếp cận tài chính đối với các nhà đầu tư nuôi biển. Căn cứ vào kết quả của dự án. VSA, IDH và các bên liên quan sẽ phát triển một dự án thử nghiệm một mô hình nuôi biển tại một vùng địa lý phù hợp của Việt Nam. 

Sản phẩm của dự án sẽ góp phần quan trọng giúp các nhà đầu tư tiềm năng cũng như các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức tài chính và các bên liên quan cùng xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai tăng cường quan hệ đối tác hỗ trợ phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp Việt Nam.

Thời gian thực hiện hoạt động Tư vấn dự kiến: tháng 6-7/2019.

Chi tiết tham chiếu tuyển tư vấn cho hoạt động xem tại đây

Mọi thông tin xin liên hệ: 

Bà Đỗ Thị Trang, Cán bộ dự án             Điện thoại:  0978718166           Email: dothitrang.vsa@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để bình luận