vsalogo

Thỏa thuận Hợp tác giữa Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam và Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam

Ngày đăng: 05/04/2019
(VSA - 05.04.19) Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam và Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam đã chính thức ký Thỏa thuận Hợp tác giữa hai bên nhằm mục đích liên kết khoa học-công nghệ với sản xuất-thương mại, tạo động lực phát triển lĩnh vực nuôi biển công nghiệp Việt Nam tiên tiến, đi đôi bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển để phát triển bền vững.

Theo đó  “Thỏa thuận Hợp tác ” với những nội dung chủ yếu như sau:

  1. Xây dựng các mô hình nuôi biển công nghiệp [WPSl]  gắn với bảo vệ môi trường:  Phát triển các mô hình canh tác đa loài (cá, nhuyễn thể, rong biển,...) trong các thủy vực ven biển và các đảo, quần đảo để tăng hiệu quả kinh tế, giảm tải trọng hữu cơ cho môi trường; Nghiên cứu xây dựng các mô hình trại nuôi biển công nghiệp kết họp với quan trắc hiện trạng môi trường thích hợp cho các đối tượng nuôi, ứng dụng công nghệ IoT tiên tiến cho các trại nuôi cá biến quy mô công nghiệp; Giới thiệu, quảng bá các công nghệ, hệ thống, thiết bị, công cụ hiện đại phục vụ giám sát và quản lý môi trường phục vụ nuôi biến công nghiệp.
  2. Phát triển hợp tác Việt Mỹ về nuôi biển công nghiệp: Hợp tác trong việc tìm kiếm đối tác tại Hawaii và các tiếu bang khác của Hoa Kỳ về công nghệ nuôi biển; Thiết lập quan hệ hợp tác song phưong cùng có lợi với các đối tác Hoa Kỳ về chuyển giao công nghệ và họp tác đầu tư nuôi biển công nghiệp ở Việt Nam; Họp tác trong tiếp nhận công nghệ lồng chìm Aquapod, ứng dụng, tiến đến phát triển cải tiến và sản xuất lồng chìm tại Việt Nam; Họp tác trong việc tiếp nhận công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài’cá biển có giá trị kinh tế tạo, như cá cam, cá ngừ vây vàng, cá mahi- mahi,...
  3. Tuyên truyền, quảng bá về bảo vệ môi trường biển: Hợp tác với các đối tác quốc tế và trong nước tố chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành về bảo vệ môi trường biển và nuôi biển công nghiệp; Hỗ trợ các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu và phổ biến khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường biến trên các tạp chí Vươn Khơi và SeaCulture (tiêng Anh) của Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam;  Hợp tác xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình Không xả rác nhựa xuống biển trong cộng đồng nuôi biển Việt Nam và các địa phương cả nước.

Tải đẩy đủ bản Thỏa thuận tại đây

Văn phòng Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam

Bạn cần đăng nhập để bình luận