vsalogo

Khóa đào tạo giàng viên cho Kỹ thuật viên Nuôi biển chuyên nghiệp

Ngày đăng: 22/06/2018
Nhằm phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp nuôi biển Việt Nam, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) hợp tác với Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khóa đào tạo giảng viên (Training of Trainer - TOT) để chuẩn bị cho các lớp đào tạo Kỹ thuật viên Nuôi biển Chuyên nghiệp về sử dụng lồng HDPE trong nuôi biển

Nhằm phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp nuôi biển Việt Nam, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) hợp tác với Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khóa đào tạo giảng viên (Training of Trainer - TOT) để chuẩn bị cho các lớp đào tạo Kỹ thuật viên Nuôi biển Chuyên nghiệp về sử dụng lồng HDPE trong nuôi biển

Thời gian:  từ ngày 03/7 đến hết ngày 05/7/2018 (từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày)

Địa điểm: Khách sạn TTC, số 4 Pasteur, Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Khóa đào tạo sẽ sử dụng khung tiêu chuẩn của APEC, FAO và tiêu chuẩn quốc gia về ngành nghề phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Khóa đào tạo do VCCI hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, ở cho đại biểu tham dự.

Đề nghị học viên do đơn vị cử tham dự khóa đào tạo liên lạc sớm với  chị Nguyễn Phương Thảo, Cán bộ Chương trình của VCCI để kịp đặt vé, các hỗ trợ cần thiết theo số điện thoại: 0919 225 598;   Email: thao.nguyen@vcci-hcm.org.vn

 Đầu mối liên lạc của Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam là chị Lê Hồng Liên, số điện thoại: 0912 319 864, Email: lehonglien.vsa@gmail.com.

  

Bạn cần đăng nhập để bình luận