vsalogo

Hội thảo Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam

Ngày đăng: 06/07/2018
Thành phần tham gia: Các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT: Tổng cục Thủy sản (Vụ Nuôi trồng Thủy sản, Trung tâm Thông tin Thủy sản); Vụ Kê hoạch, Vụ KHCN và Môi trường; Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản; Viện nghiên cứu NTTS I,II,III, Trung tâm Khuyễn nông Quốc gia; Đại diện Sở NN&PTNT 28 tỉnh thành ven biển; một số các đơn vị liên quan và doanh nghiệp nuôi biển trên toàn quốc.

Thời gian: Từ 8h00 sáng ngày 11/07/2018

Địa điểm: Khách sạn InterContinental, Số 05 Từ Hoa, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Chủ trì: Tổng cục Thủy sản

Đơn vị tổ chức: USSEC, VSA

Nội dung chính: Về phát triển nuôi biển và lấy ý kiến dự thảo Chiến lược Phát triển nuôi biển đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Thành phần tham gia:
Các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT: Tổng cục Thủy sản (Vụ Nuôi trồng Thủy sản, Trung tâm Thông tin Thủy sản); Vụ Kê hoạch, Vụ KHCN và Môi trường; Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản; Viện nghiên cứu NTTS I,II,III, Trung tâm Khuyễn nông Quốc gia; Đại diện Sở NN&PTNT 28 tỉnh thành ven biển; một số các đơn vị liên quan và doanh nghiệp nuôi biển trên toàn quốc.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  • Chị Hồng Liên: 0912 319 864    email: lehonglien.vsa@gmail.com
  • Chị Minh Thu: 0983 922 298     email:thunm@hiephoivsa.com.vn                                                   
Bạn cần đăng nhập để bình luận