vsalogo

HỆ THỐNG NUÔI THỦY SẢN TUẦN HOÀN – RAS

Ngày đăng: 28/05/2019
Nuôi thủy sản trong các hệ thống tuần hoàn (Recirculating Aquaculture Systems – RAS) là một hướng phát triển công nghệ nuôi thủy sản tiên tiến đang có những bước tiến mạnh mẽ tại các quốc gia phát triển trên thế giới trong thời gian gần đây, mang lại hiệu quả cao về kinh tế, bảo vệ môi trường và xã hội. Tuy nhiên công nghệ RAS còn ít được giới thiệu rộng rãi và ứng dụng thực tế ở Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược Phát triển Nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình Chính phủ phê duyệt, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) phối hợp với Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản tổ chức Tọa đàm chuyên đề: HỆ THỐNG NUÔI THỦY SẢN TUẦN HOÀN – RAS

Thời gian: từ 13h30 – 17h00, Thứ Ba, ngày 28/5/2019

Địa điểm: Hội trường Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản,

                 Tầng 3, Nhà B1, Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để bình luận