vsalogo
avata

Tên doanh nghiêp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT

Tên thương mại:

VINACERT

Logo:

logo

Địa chỉ:

Tầng 4, Toà nhà 130, Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Tỉnh(TP):

Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động:

Đánh giá chứng nhận; Thử nghiệm chất lượng sản phẩm/hàng hóa Giám định thương mại; Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

Điện thoại công ty:

0904 994 268

Fax:

Email:

director@vinacert.vn

Website:

www.vinacert.vn

HT QLCL:

ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC 17065:2012, ISO/TS 22003:2007; ISO 9001/ ISO 22000/ISO 14001/ISO 26000/ ISO 27001/ SA 8000/OHSAS 18001

Sản phẩm:

Dịch vụ đánh giá, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận HTQL lĩnh vực quản lý và môi trường; Giám định chất lượng công trình; Giám định hàng hóa; Giáo dục nghề nghiệp; Nghiên cứu và Phát triển khoa học thực nghiệm tự nhiên và kỹ thuật.

Thông tin thêm:

Thị trường chính: Việt Nam