vsalogo

San hô

Môi trường biển 
29/09/2021
San hô là các sinh vật biển đặc biệt, thuộc lớp San hô (Anthozoa) có dạng các th...

Phát triển kinh tế biển bền vững: Tiềm năng, thách thức và định hướng

Phát triển bền vững 
28/09/2021
(VSA) Khai thác tiềm năng biển, đảo là vấn đề quan trọng mang tính chiến lược ở...

BAN CHẤP HÀNH VSA SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ BÀN BIỆN PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN

Hoạt động của hiệp hội 
23/09/2021
(VSA) Ngày 09/12/2020, Hiệp hội nuôi biển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp...

Phát triển nghề nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại

Môi trường biển 
12/09/2021
iềm năng nuôi biển của Việt Nam rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lợi thủy...

Katalin Kariko - Nhà khoa học kiên cường đã tạo ra cơ sở công nghệ cho văcxin ch...

Tin tức 
20/07/2021
(VSA) Nhờ các đợt tiêm chủng quy mô lớn, hy vọng thoát khỏi đại dịch COVID-19 củ...

Kỹ sư Lê Bền miệt mài phát triển nghề trồng rong

Những người vươn khơi 
07/07/2021
(VSA) Có một kỹ sư địa chất, nhưng suốt 20 năm qua lại đam mê và miệt mài nghiên...

“Cô giáo Bạch tuộc của tôi” - bài học về sự sinh tồn và hòa hợp tự nhiên

Phát triển bền vững 
03/07/2021
Trong phim “Cô giáo Bạch tuộc của tôi” (My Octopus Teacher) - phim tài liệu thắn...

Công ty TNHH Australis Việt Nam: Nuôi cá chẽm trên biển theo công nghệ hiện đại

Những người vươn khơi 
02/07/2021
(VSA) Năm 2020 ở Khánh Hòa, có một doanh nghiệp chuyên nuôi cá chẽm (cá vược) đã...