vsalogo

(VSA) Nhờ các đợt tiêm chủng quy mô lớn, hy vọng thoát khỏi đại dịch COVID-19 của nhân loại đang đến gần. Chính công trình của một nhà khoa học còn rất ít được biết đến đã mở đường cho sự phát triển vắcxin. Đó là câu chuyện về một nhà khoa học đã đấu tranh, kiên cường chịu đựng mọi gian khó và không từ bỏ nghề.