vsalogo

THÔNG BÁO: Tuyền chọn tư vấn cho hoạt động "Đánh giá hiện trạng môi trường biển tỉnh Quảng Ninh và sức tải môi trường khu vực Hòn Bọ Cắn (Cẩm Phả, Quảng Ninh)"

Ngày đăng: 27/05/2019
(VSA) Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (SSTC), Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) - Thông báo tuyển chọn nhà tư vấn cho Dự án "Đánh giá hiện trạng môi trường biển tỉnh Quảng Ninh và sức tải môi trường khu vực Hòn Bọ Cắn (Cẩm Phả, Quảng Ninh)".

Được sự hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch thông qua Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA), Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (SSTC), Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) được tài trợ dự án: “Hỗ trợ xác định vùng nuôi tiềm năng cho ngành nuôi cá biển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam”. Dự án nhằm bước đầu xác định được các vùng nuôi biển quy mô công nghiệp, đánh giá sức tải môi trường ở vùng tập trung giúp địa phương xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nuôi cá biển công nghiệp.

Đây là dự án mang tính thí điểm, xây dựng bài học kinh nghiệm, cơ sở khoa học đầu tiên cho việc phát triển ngành nuôi cá biển quy mô công nghiệp tại Quảng Ninh; dự kiến sẽ được nhân rộng ra các vùng miền khác nhằm thúc đẩy hướng phát triển kinh tế biển thực hiện Nghị quyết 36 (36-NQ/TW). Mở ra một hướng đi mới cho việc tối ưu sử dụng tài nguyên biển, gắn phát triển kinh tế với an ninh lương thực, chủ quyền biển đảo, sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển, giảm áp lực khai thác nguồn lợi hải sản.

Mọi thông tin xin liên hệ: 

Bà Đỗ Thị Trang, Cán bộ dự án           Điện thoại:  0978718166        Email: dothitrang.vsa@gmail.com

Chi tiết Dự án

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận