vsalogo

NGHỀ NUÔI NGAO GIÁ TẠI VÂN ĐỒN, QUẢNG NINH VÀ BÀI HỌC TỪ TU HÀI

Những người vươn khơi 
27/02/2019
(VSA - 27/2/2019) Nền kinh tế Vân Đồn chủ yếu là kinh tế biển và khai thác khoán...

DỰ ÁN VELELLA VÀ LỒNG AQUAPOD

Những người vươn khơi 
14/02/2019
(VSA - 14.2.2019) Hầu hết hoạt động nuôi cá biển ngày nay đều diễn ra gần bờ, nh...

Trang trại Ideal Fish: Mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn thành công

Những người vươn khơi, Tạp chí vươn khơi và Seaculture 
30/01/2019
(VSA - VƯƠN KHƠI 1/2019) Chỉ vài tháng nữa, Công ty nuôi thủy sản Ideal Fish ở W...

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯNG

Tạp chí vươn khơi và Seaculture, Những người vươn khơi 
30/01/2019
(VSA - VƯƠN KHƠI 1/2019) Ngày24/12/2018, trong đợt công tác tại tỉnh Phú Yên, đo...

Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc và trăn trở của đơn vị sản xuất giống...

Những người vươn khơi 
10/10/2018
(VSA - 10/10/2018) Trung tâm Quốc gia Giống hải sản Miền bắc bao gồm hai (02) cơ...

Người đàn bà miệt mài cho cá đẻ

Những người vươn khơi 
29/06/2018
(VSA - 29.6.2018) Chị Lê Thị Như Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Phượng Hải Nha Tr...

Tiềm năng, hiện trạng và thách thức phát triển ngành ngọc trai Việt Nam

Những người vươn khơi 
03/05/2018
(VSA - 03/05/2018) Về nguồn lợi trai ngọc Việt Nam rất phong phú cả định tính và...

Kiến trúc sư những công trình nuôi biển

Những người vươn khơi 
30/03/2018
(VSA - 30/03/2018) Sinh ra ở vùng quê nghèo Nghi Lộc, Nghệ An, Thạc sĩ Hoàng Văn...