vsalogo

Nuôi ốc hương: Hướng mở ra cho việc đa dạng nghề nuôi thủy sản vùng ven biển Trà Vinh

31/10/2017
Mặc dù chỉ mới là mô hình nuôi thử nghiệm do Viện Nuôi trồng thủy sản III triển khai tại ấp Phước Thiện (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải), qua hơn 4,5 tháng thả nuôi ốc hương với qui mô 03 ao (diện tích...

Hoa Kỳ: Công nghệ trại 3D bền vững

Tin tức 
26/09/2017
Công ty Thimble Island Oyster sở hữu một trong những trang trại nuôi biển 3D bền...