vsalogo

Hoa Kỳ: Công nghệ trại 3D bền vững

Tin tức 
26/09/2017
Công ty Thimble Island Oyster sở hữu một trong những trang trại nuôi biển 3D bền...