vsalogo
avata

Tên doanh nghiêp:

CÔNG TY TNHH TRÍ TÍN

Tên thương mại:

TRITIN Co., LTD

Logo:

logo

Địa chỉ:

35 Võ Trứ, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh(TP):

Khánh Hòa

Lĩnh vực hoạt động:

Nuôi trồng và chế biến các loại rong và tảo biển

Điện thoại công ty:

+ 84 583 513293

Fax:

+ 84 583 510127

Email:

info@tritinseagrapes.com

Website:

www.tritinseagrapes.com

HT QLCL:

HACCP

Sản phẩm:

Rong nho biển

Thông tin thêm:

Thị trường chính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và các thành phố lớn tại Việt Nam