vsalogo
avata

Tên doanh nghiêp:

CHI CỤC THỦY SẢN SÓC TRĂNG

Tên thương mại:

SOC TRANG FISHERY DEPARTMENT

Logo:

logo

Địa chỉ:

Số 10, Đường Hùng Vương, Phường 6, TP. Sóc Trăng

Tỉnh(TP):

Sóc Trăng

Lĩnh vực hoạt động:

Nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Điện thoại công ty:

+ 84 793821635

Fax:

+ 84 793828765

Email:

tranhoangdung.st@gmail.com

Website:

HT QLCL:

Sản phẩm:

Tôm, cá

Thông tin thêm:

Thị trường chính: Nhật Bản, Mỹ,…