vsalogo
avata

Tên doanh nghiêp:

DAI DUONG VN JSC

Tên thương mại:

DAI DUONG VN JSC

Logo:

logo

Địa chỉ:

Đông Hà, Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh(TP):

Khánh Hòa

Lĩnh vực hoạt động:

Nuôi trồng và chế biến rong biển

Điện thoại công ty:

+ 84 583 510855

Fax:

+ 84 583 510855

Email:

kinhdoanh.vija@gmail.com

Website:

www.rongnhovija.vn

HT QLCL:

HACCP

Sản phẩm:

Rong Nho tươi, Kim Chi Rong biển, Rong Nho tách nước

Thông tin thêm:

Năm thành lập: 2010 Địa chỉ Chi nhánh hoặc VPĐD: 03 Mê Linh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa