vsalogo

Chủ tịch VSA nhấn nút khai mạc Hội chợ triển lãm thủy sản châu Á 2018.

Hiệp hội VSA, Sự kiện, Cơ hội và hợp tác, Tin tức, Hoạt động của hiệp hội 
11/09/2018
(VSA- 11/09/2018) - Sáng ngày 04/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồn...

Hội thảo Chiến lược Nuôi biển bền vững – Từ kinh nghiệm đến thực tiễn

Tin tức, Hoạt động của hiệp hội 
11/09/2018
(VSA - 11/9/2018) Chiến lược phát triển nuôi biển với các hoạt động, lộ trình cụ...

Tăng cường tập huấn Giảng viên nguồn về Kỹ thuật nuôi biển công nghiệp

Tin tức, Hiệp hội VSA 
20/08/2018
(VSA 20/08/2018) Chủ động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nuôi biển theo hướng cô...

VSA làm việc với Đại học Hạ Long, giới thiệu về nuôi biển công nghiệp

Tin tức, Hoạt động của hiệp hội 
20/07/2018
(VSA - 20/07/2018) Ngày 18/7/2018, Đoàn Hiệp hội VSA đã làm việc tại trường Đại...