vsalogo

Chính quyền Trump muốn quy hoạch lại vùng nuôi biển

Tin tức 
12/06/2020
(VSA) Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu các cơ quan liên bang xác định những k...

Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bớp, cá hồng Mỹ: Hiệu quả bước đầu

Những người vươn khơi 
18/05/2020
Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật (KH-CN) Kh...

Nuôi thủy sản trên biển theo hướng công nghiệp

Tin tức 
04/05/2020
Để khai thác tiềm năng lớn trong phát triển nuôi thủy sản trên biển, ngành Thủy...

Đề xuất chương trình tín dụng đầu tư nuôi biển công nghiệp

Tin tức 
27/04/2020
Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất nội d...