vsalogo

Hội thảo quốc giá: Phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp Việt Nam

23/07/2019
Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Thủy sản xây dựng Chiến lược Phát triển Nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn...

Hội thảo "Đánh giá sức tải môi trường phục vụ xác định vùng nuôi biển tiềm năng"

Sự kiện 
07/06/2019
Hội thảo do Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh...

HỆ THỐNG NUÔI THỦY SẢN TUẦN HOÀN – RAS

Sự kiện 
28/05/2019
Nuôi thủy sản trong các hệ thống tuần hoàn (Recirculating Aquaculture Systems –...

Khóa đào tạo giảng viên nguồn ('Training of Trainer - TOT) cho nuôi biển công ng...

Sự kiện 
10/04/2019
Tiếp theo 02 lớp lý thuyết của Khóa đào tạo giảng viên nguồn (Training of Traine...

Hội thảo Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam

Hoạt động của hiệp hội 
06/07/2018
Thành phần tham gia: Các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT: Tổng cục Thủy sản (Vụ Nuôi...