vsalogo

Hội thảo Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam

06/07/2018
Thành phần tham gia: Các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT: Tổng cục Thủy sản (Vụ Nuôi trồng Thủy sản, Trung tâm Thông tin Thủy sản); Vụ Kê hoạch, Vụ KHCN và Môi trường; Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản; V...

Khóa đào tạo giàng viên cho Kỹ thuật viên Nuôi biển chuyên nghiệp

Hoạt động của hiệp hội 
22/06/2018
Nhằm phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp nuôi biển Việt Nam, Hiệp hội Nuôi...

Hội nghị Nuôi trồng thuỷ sản 2018 ở Thái Lan, thảo luận các vấn đề của ngành tôm...

Sự kiện 
11/05/2018
VSA - Hội nghị sẽ được tổ chức tại Khách sạn Shangri-la, Chiang Mai, Thái Lan, n...

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ NHUỘM LƯỚI CHỐNG BÁM BẨN TRONG NUÔI HẢI SẢN

Hoạt động của hiệp hội 
16/04/2018
(VSA - 16/04/2018) Hội nghị được Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam phối hợp cùng Sở Nô...

5 USD và 1 giờ để phát hiện EMS ở tôm nuôi

 
31/10/2017
EMS là một loại vi rút gây hội chứng tử vong sớm ở tôm. Công ty công nghệ sinh h...