vsalogo

Hội thảo Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam

Hoạt động của hiệp hội 
06/07/2018
Thành phần tham gia: Các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT: Tổng cục Thủy sản (Vụ Nuôi...

Khóa đào tạo giàng viên cho Kỹ thuật viên Nuôi biển chuyên nghiệp

Hoạt động của hiệp hội 
22/06/2018
Nhằm phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp nuôi biển Việt Nam, Hiệp hội Nuôi...

Hội nghị Nuôi trồng thuỷ sản 2018 ở Thái Lan, thảo luận các vấn đề của ngành tôm...

Sự kiện 
11/05/2018
VSA - Hội nghị sẽ được tổ chức tại Khách sạn Shangri-la, Chiang Mai, Thái Lan, n...

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ NHUỘM LƯỚI CHỐNG BÁM BẨN TRONG NUÔI HẢI SẢN

Hoạt động của hiệp hội 
16/04/2018
(VSA - 16/04/2018) Hội nghị được Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam phối hợp cùng Sở Nô...