vsalogo

HỆ THỐNG NUÔI THỦY SẢN TUẦN HOÀN – RAS

Sự kiện 
28/05/2019
Nuôi thủy sản trong các hệ thống tuần hoàn (Recirculating Aquaculture Systems –...

Khóa đào tạo giảng viên nguồn ('Training of Trainer - TOT) cho nuôi biển công ng...

Sự kiện 
10/04/2019
Tiếp theo 02 lớp lý thuyết của Khóa đào tạo giảng viên nguồn (Training of Traine...

Hội thảo Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam

Hoạt động của hiệp hội 
06/07/2018
Thành phần tham gia: Các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT: Tổng cục Thủy sản (Vụ Nuôi...

Khóa đào tạo giàng viên cho Kỹ thuật viên Nuôi biển chuyên nghiệp

Hoạt động của hiệp hội 
22/06/2018
Nhằm phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp nuôi biển Việt Nam, Hiệp hội Nuôi...