vsalogo

(VSA - 31.12.19) Tham vọng của Trung Quốc trong chiến lược phát triển các nhà máy điện hạt nhân nổi trên biển Đông cho thấy, Việt Nam cần có chiến lược dài hạn với những chính sách, tín...

(VSA) Cá chim vây vàng là giống cá nước mặn, nhưng đôi khi hay đi vào vùng nước lợ, phân bố nhiều ở những vùng biển ấm trên khắp hành tinh. Chúng sống chủ yếu ở vùng biển gần bờ, gần bã...