vsalogo

Ngày 14/06/2018 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác “Phát triển nuôi biển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 – 2025” giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam. Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) đã chủ trì buổi lễ và ký kết Thỏa thuận Hợp tác.

(VSA - 03/05/2018) Về nguồn lợi trai ngọc Việt Nam rất phong phú cả định tính và định lượng.Ở biển, theo một số tài liệu khoa học đã công bố, có phân bố 13 loài thuộc 3 giống; trong đó...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biế...