vsalogo

(VSA - 29.6.2018) Chị Lê Thị Như Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Phượng Hải Nha Trang tại Tp. Nha Trang (Khánh Hoà) đích thân đón tôi đi thăm trại sản xuất giống của công ty. Trên quãng đ...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biế...