vsalogo

Hoạt động khai thác thủy sản bằng lưới mùng hiện đang phát triển rầm rộ ở các cửa sông lớn và vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. Mặc dù lưới mùng là phương tiện bị cấm khai thác nhưng vì lợi nhuận trước mắt, nhiều người dân đành làm ngơ và vô tình làm tận diệt nguồn lợi thủy sản quý giá mà thiên nhiên ban tặng.

(VSA - 25/5/2018) nhu Cầu Tiêu thụ ngày càng lớn Và Sự gia tăng mạnh mẽ của thị trường bạch tuộc trên thế Giới, nhất là ở châu á, các nước địa trung Hải Và nam mỹ, trong khi nguồn cung Từ khai thác Tự...

Dự án CtrlAQUA - đang bước vào năm thứ hai, có sự tham gia của các nhà khoa học, người nuôi và nhà cung ứng thiết bị - đã triển khai một vài cơ sở nuôi trồng thí điểm quy mô lớn và kết quả cho thấy cá...